About Us

Yogurt is for everyone

ฟาร์มของเรา

“ออลซีซัน ผลิตภัณฑ์นมโคอันดับหนึ่งของภาคใต้”

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ผลิตนมพาณิชย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ออลซีซัน” จากความปรารถนาที่จะได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์สูงสุดให้ผู้บริโภคได้ดื่มทุกวัน จากวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดผลิตภัณฑ์นมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต บริษัทมีเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ล้ำสมัย รวมไปถึงมีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีรากฐานการผลิตที่มั่นคงและมีตลาดรองรับมาจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ได้ขยายกำลังการผลิตนมพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์จากนมอย่างหลากหลาย รวมถึงขยายศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ทั้งแหล่งน้ำนมดิบ (ฟาร์มโคนม) ทั่วภาคใต้ ในอนาคตเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์นมคุณภาพออลซีซันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ได้มีแผนกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ โดยผ่านร้านสะดวกซื้อและไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ตลอดจนการผลักดันผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ฯลฯ

Drinking Yogurt

เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 2 ชนิดคือ แล็กโตบาซิลลัส บุลการิคัส (Lactobacillus bulgaricus) และสเตร็ปโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus thermophilus) ซึ่งเปลี่ยนน้ำตาลแล็กโทสในนมให้เป็นกรดแล็กติก อันมีผลให้นมมีรสเปรี้ยว และปรุงแต่งกลิ่น รส หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร แล้วผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 วินาที แล้วทำให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส บรรจุขวด ทำให้ได้นมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่มีรสชาติน่ารับประทาน และมีประโยชน์

Read more

Natural Yogurt

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมโคสดที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างเชื้อจุลินทรีย์แลกโตบาซิลลัส สเตรปโตค็อกคัทเทอร์โมฟิลัส โยเกิร์ตจะเป็นผลิตภัณฑ์นม ที่ย่อยง่าย ช่วยให้กระเพาะอาหาร และลำไส้ทำงานได้เป็นปรกติ

Read more

Lactose Free Milk

คือนมโคแท้ ๆ ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลด้วยเอนไซน์ธรรมชาติ แลคเตส ทำให้น้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมนั้นหมดไป รวมถึงทำให้โมเลกุลของนมเล็กลง จึงดื่มง่ายมากยิ่งขึ้น ทางด้านคุณประโยชน์ยังเทียบเท่านมวัวในธรรมชาติทั่วไป และยังช่วยทำให้แลคโตสในนมมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ที่มีคุณประโยชน์กับทางเดินอาหารของมนุษย์ ช่วยลดจำนวนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด โรคกระเพาะ, ลดอาการท้องผูก, ลดความดันโลหิต

Read more

Flavoured Milk

เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการนำนมนมโคแท้ 100% มาปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้น

Read more

Probiotic Fermented Milk

เป็นผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์แล็กโตบาซิลัส คาเซอิ ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ภายในลำไส้ทำให้ระบบการดูดซึมภายในลำไส้ดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดีขึ้น นอกจากนี้จุลินทรีย์แล็กโตบาซิลัส คาเซอิ ที่สร้างกรดแล็กติกออกมาเพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กได้ดีขึ้นด้วย