“เราใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงดู”

เพื่อคัดสรรและควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบให้มีคุณภาพดี เราจึงใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอน
การเลี้ยงดูโคนม ในทุกๆวันโคนมของเราจะได้รับอาหารคุณภาพจากการ คัดสรรวัตถุดิบ
ที่หลากหลาย เราควบคุมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจน ถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพวัตถุดิบ มอบคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์สูงสุด ให้กับโคนม เรายังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน ให้โคนมมีความเป็นอยู่ที่ดี
ถูกสุขลักษณะ ทำให้โคนมของออลซีซั่นสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี สามารถผลิต
น้ำนมดิบที่มีคุณภาพพรีเมียมสู่ผู้บริโภค

Read more

News

view all