“จุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Probiotic)
ดีกับร่างกายเราอย่างไร”

เม.ย. 7, 2020

เมื่อพูดถึง “จุลินทรีย์” หลายคนอาจนึกถึงเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเรา แต่รู้หรือไม่ว่า จุลินทรีย์เป็นเพียงชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วที่มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้แต่ในร่างการของเราเองก็มีเจ้าจุลินทรีย์อาศัยอยู่ 

จุลินทรีย์อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิด เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับจุลินทรีย์ชนิดดีที่อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กและเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรา จุลินทรีย์เหล่านี้จะคอยช่วยดูแลและสร้างสมดุลให้กับทางเดินอาหาร ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติและสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคและจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นจุลินทรีย์ชนิดดีจะลดน้อยลงซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายเสียสมดุล และระบบภูมิคุ้มกันแปรปรวนได้

โพรไบโอติก (Probiotic) คือจุลินทรีย์มีชีวิตที่ดีต่อร่างกายของเรา จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้เพื่อผลิตอาหารได้แก่ จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหาร เกาะติดกับเยื่อบุลำไส้ได้ดี และยังคอยเป็นเกราะป้องกัน เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วย เราจะพบโพรไบโอติกชนิดนี้ได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต

โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมีมีโพรไบโอติก จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเรา โดยจุลินทรีย์ชนิดดีนี้จะเข้าไปทดแทนจุลินทรีย์ที่ร่างกายได้สูญเสียไปตามธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติและดียิ่งขึ้น ช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบทางเดินทางอาหารทั้งการย่อยและการดูดซึมที่ดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับร่างกาย และยังมีงานวิจัยใหม่ๆ ชี้ว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกเป็นประจำจะช่วยลดอาการภูมิแพ้และลดคลอเรสเตอรอลลงได้อีกด้วย 

เห็นคุณประโยชน์มากมายของโพรไบโอติกอย่างนี้แล้ว เราก็ควรทานอาหารที่มีโพรไบโอติกอย่างนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตในปริมาณที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อเติมจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดที่ดีและมีประโยชน์ให้กับระบบย่อยอาหารของเราอยู่เสมอนั่นเอง


share your friends